Persbericht Pact Brabant

PACT Brabant gaat 300 bedrijven samenbrengen om 3000 mensen te scholen in het werken met robots. Zij gaat hiervoor samenwerken met de Robotacademie van Smart Robotics. Ook andere opleiders worden opgeroepen een bijdrage te leveren.

‘Economische groei vraagt extra inspanningen’
Bestuurders in Brabant willen samen de arbeidsmarkt versterken, nu de banengroei op topniveau is. Honderd vertegenwoordigers van VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, UWV, SER Brabant, FNV, CNV, onderwijsinstellingen en gemeenten committeerden zich hieraan tijdens een bijeenkomst van Pact Brabant in Tilburg.

Lees meer