,

Pact Brabant gaat samenwerken met Robotacademie

Persbericht Pact Brabant

PACT Brabant gaat 300 bedrijven samenbrengen om 3000 mensen te scholen in het werken met robots. Zij gaat hiervoor samenwerken met de Robotacademie van Smart Robotics. Ook andere opleiders worden opgeroepen een bijdrage te leveren.

‘Economische groei vraagt extra inspanningen’
Bestuurders in Brabant willen samen de arbeidsmarkt versterken, nu de banengroei op topniveau is. Honderd vertegenwoordigers van VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, UWV, SER Brabant, FNV, CNV, onderwijsinstellingen en gemeenten committeerden zich hieraan tijdens een bijeenkomst van Pact Brabant in Tilburg.


Dit jaar en volgend jaar groeit de werkgelegenheid in Brabant met ruim 56.000 banen. Voor veel werkgevers zijn tekorten aan arbeidskrachten een belemmering. Technologische ontwikkelingen vragen bovendien om nieuwe vaardigheden van werknemers. Werkgevers moeten daardoor fors investeren in bij- en omscholing en in aannemen en behouden van geschikte werknemers. Voorzitter van Pact Brabant en gedeputeerde Bert Pauli: ‘Onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie willen samen met werkgevers de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. We willen daarbij voorkomen dat, ondanks de groei van de werkgelegenheid, groepen die structureel moeite hebben met het vinden van werk aan de kant blijven staan.’

Eerste acties
Bestuurders van het Pact willen vaker met partners samenkomen om hun toezegging tot uitvoer te brengen. Zij maakten tijdens de bijeenkomst afspraken over eerste acties. PACT Brabant gaat 300 bedrijven samenbrengen om 3000 mensen te scholen in het werken met robots. Zij gaat hiervoor samenwerken met de Robotacademie van Smart Robotics. Ook andere opleiders worden opgeroepen een bijdrage te leveren.

Het volledige persbericht kunt u opvragen via www.pactbrabant.nl
24-11-2017