,

Samen met robots de omslag maken naar procesmatig denken

Bron Brainport.nl

Geen robots maar cobots, collaboratieve robots. Dat benadrukt Josje Verbeeten, managing director Robotacademie van Smart Robotics uit Best graag. “Onze robots werken niet in plaats van, maar samen mét mensen. Vandaar de term cobots.” Momenteel staan er zeventig cobots van Smart Robotics, ’s werelds enige uitzendbureau voor robots, uit bij bedrijven. In Brainport Eindhoven, maar ook in de rest van Nederland en zelfs in Europa. In mei 2017 heeft het bedrijf ook een Robotacademie opgericht, om medewerkers van bedrijven vroegtijdig en laagdrempelig voor te bereiden op de komst van robots in hun bedrijf.

Verschuivingen
Robotisering is geen toekomstmuziek, maar zal sneller realiteit zijn op de werkvloer dan de meeste bedrijven denken, aldus Verbeeten. “Als je daar als organisatie je medewerkers over laat nadenken vóórdat de robots er staan, dan voorkom je weerstand of onrust. Sterker nog; dan versnel je je innovatie.  Optimale robotisering vraagt om een andere manier van denken. Een pragmatische én een mentale omslag naar computational thinking, oftewel procesmatig denken. Waarvoor zetten we de mens in, waar komt de machine van pas en waar werken ze samen? Om straks tot een optimaal productieproces te komen met menswaardige taken. Dat onderzoeken we samen met TNO. En dat bedoelen we ook met het samenwerken met robots. Zij kunnen heel veel repeterend of rekenkundig werk overnemen, maar het zijn de typisch menselijke eigenschappen als creativiteit, anticiperen, sociale vaardigheden en kwaliteitscontrole die dat mogelijk maken.” Dat er grote veranderingen aankomen op de arbeidsmarkt, is duidelijk, zegt Verbeeten. “Er is nu al sprake van krapte en dat wordt alleen maar meer met de komende uittocht van de babyboomers. We zullen steeds langer door gaan werken voor ons pensioen. Daarnaast veranderen taken en banen en worden producties minder massaal, steeds meer lokaal en on demand uitgevoerd. Met het oog op zulke verschuivingen hebben we robots straks keihard nodig.”

Robotacademie
Zodoende zag Smart Robotics het belang van een Robotacademie. “In mei 2017 zijn we daarmee gestart en nu gaan we samen met TNO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant actief bedrijven benaderen”, legt Verbeeten uit. “We bieden verschillende mogelijkheden voor medewerkers: een korte kennismaking met robotisering in een halve dag of een opleiding tot cobot operator in drie dagen.” Ondertussen werkt de academie ook samen met onderwijsinstellingen binnen het VO, mbo en hbo. Universitaire ondersteuning komt van ambassadeurs als Maarten Steinbuch (leerstoel Systems & Control aan de TU/e) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg). “En ook de SER, werkgevers- en werknemersorganisaties ondersteunen onze missie en visie. Ze begrijpen dat de inzet van robots essentieel wordt om innovaties te versnellen en verbeteren, zo de – internationale – concurrentie voor te blijven en arbeidsomstandigheden te optimaliseren.”

Onderzoek FME

In dat kader wijst Verbeeten op een onderzoeksrapport van FME, waaruit blijkt dat 85 procent van de medewerkers digitalisering en robotisering ziet als kans, maar dat ze zich wel zorgen maken over een hogere werkdruk en de complexiteit en zwaarte van het werk, vooral door de toenemende productiviteit en snelheid van werken. ‘Ze voelen zich verantwoordelijk om bij te blijven in het vakgebied. Maar ze willen wél de ruimte krijgen om zich in brede zin te ontwikkelen en mee te groeien. Ook willen ze graag betrokken en geïnformeerd worden en inbreng kunnen geven’, aldus het onderzoek.

Personeelsbeleid
Daar ligt wat Verbeeten betreft een belangrijke taak voor HR-afdelingen van bedrijven, waarmee ze in contact probeert te komen. “Het is belangrijk dat zij zich verdiepen in de mogelijkheden van robotisering en de betekenis en impact daarvan op het personeelsbeleid in kaart brengen.” Die mogelijkheden worden immers steeds talrijker, blijkt uit een aantal voorbeelden: robocops in de beveiliging, robots om adressen voor navigatiesystemen te testen, robots in de voedselproductie, robot-prullenbakken op Schiphol, of zelfs een robot buddy voor mensen met een beperking. “Voor die doelgroep kunnen robots sowieso een waardevol verschil maken”, weet Verbeeten. “Waarmee ik nogmaals wil onderstrepen dat het uiteindelijke succes zit in een goede samenwerking tussen robots en mensen. Ons credo is dan ook ‘smart robots, smarter people.”

https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/samen-met-robots-de-omslag-maken-naar-procesmatig-denken

13 maart 2018